Nahrávali u nás:

FS - Močaranka


ĽH - ČornicaFS -Záhorčan


FS - Bežovčanky


FS - Pajtaški


Spevácky zbor - LatoričanHudobná skupina eS-Kvartet